کمترین: 
700500
بیشترین: 
732000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
732000
زمان: 
4/2 19:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 2 تیر 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 2 تیر 1397 , 732000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 11:48","price":700500},{"date":"1397/04/02 12:00","price":704000},{"date":"1397/04/02 12:24","price":708000},{"date":"1397/04/02 12:30","price":712000},{"date":"1397/04/02 14:18","price":722000},{"date":"1397/04/02 18:00","price":723500},{"date":"1397/04/02 18:06","price":725000},{"date":"1397/04/02 18:18","price":726000},{"date":"1397/04/02 18:30","price":727000},{"date":"1397/04/02 18:48","price":729500},{"date":"1397/04/02 19:00","price":732000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399