کمترین: 
1256000
بیشترین: 
1362000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1362000
زمان: 
4/2 19:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 2 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 2 تیر 1397 , 1362000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 11:48","price":1256000},{"date":"1397/04/02 12:00","price":1262000},{"date":"1397/04/02 12:24","price":1272000},{"date":"1397/04/02 12:30","price":1282000},{"date":"1397/04/02 13:00","price":1292000},{"date":"1397/04/02 13:30","price":1294500},{"date":"1397/04/02 13:36","price":1302000},{"date":"1397/04/02 14:18","price":1332000},{"date":"1397/04/02 16:36","price":1339500},{"date":"1397/04/02 16:48","price":1342000},{"date":"1397/04/02 18:48","price":1352000},{"date":"1397/04/02 19:00","price":1362000}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399