کمترین: 
396500
بیشترین: 
410000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
410000
زمان: 
4/2 19:00
قیمت سکه گرمی امروز 2 تیر 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 2 تیر 1397 , 410000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 11:48","price":396500},{"date":"1397/04/02 12:00","price":398000},{"date":"1397/04/02 14:18","price":405000},{"date":"1397/04/02 18:48","price":407500},{"date":"1397/04/02 19:00","price":410000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399