کمترین: 
1254000
بیشترین: 
1360000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1360000
زمان: 
4/2 19:00
قیمت نیم سکه امروز 2 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 2 تیر 1397 , 1360000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 11:48","price":1254000},{"date":"1397/04/02 12:00","price":1260000},{"date":"1397/04/02 12:24","price":1270000},{"date":"1397/04/02 12:30","price":1280000},{"date":"1397/04/02 13:00","price":1290000},{"date":"1397/04/02 13:30","price":1292500},{"date":"1397/04/02 13:36","price":1300000},{"date":"1397/04/02 14:18","price":1330000},{"date":"1397/04/02 16:36","price":1337500},{"date":"1397/04/02 16:48","price":1340000},{"date":"1397/04/02 18:48","price":1350000},{"date":"1397/04/02 19:00","price":1360000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399