کمترین: 
120
بیشترین: 
128
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
128
زمان: 
4/2 20:10
قیمت روبل روسیه امروز 2 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 2 تیر 1397 , 128 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 11:20","price":120},{"date":"1397/04/02 11:40","price":121},{"date":"1397/04/02 12:20","price":122},{"date":"1397/04/02 16:00","price":123},{"date":"1397/04/02 17:10","price":124},{"date":"1397/04/02 17:30","price":125},{"date":"1397/04/02 18:10","price":126},{"date":"1397/04/02 19:20","price":127},{"date":"1397/04/02 20:10","price":128}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399