کمترین: 
686
بیشترین: 
734
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
734
زمان: 
4/2 20:10
قیمت ین ژاپن امروز 2 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 2 تیر 1397 , 734 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 11:20","price":686},{"date":"1397/04/02 11:30","price":689},{"date":"1397/04/02 11:40","price":693},{"date":"1397/04/02 11:50","price":694},{"date":"1397/04/02 12:10","price":695},{"date":"1397/04/02 12:20","price":700},{"date":"1397/04/02 12:50","price":701},{"date":"1397/04/02 13:00","price":702},{"date":"1397/04/02 13:30","price":706},{"date":"1397/04/02 19:20","price":727},{"date":"1397/04/02 19:50","price":731},{"date":"1397/04/02 20:10","price":734}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399