کمترین: 
2423000
بیشترین: 
2593000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2593000
زمان: 
4/2 19:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 2 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 2 تیر 1397 , 2593000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 11:00","price":2423000},{"date":"1397/04/02 12:00","price":2443000},{"date":"1397/04/02 12:24","price":2468000},{"date":"1397/04/02 12:30","price":2473000},{"date":"1397/04/02 13:00","price":2483000},{"date":"1397/04/02 13:36","price":2503000},{"date":"1397/04/02 14:18","price":2523000},{"date":"1397/04/02 18:18","price":2543000},{"date":"1397/04/02 18:30","price":2573000},{"date":"1397/04/02 18:36","price":2583000},{"date":"1397/04/02 18:48","price":2588000},{"date":"1397/04/02 19:00","price":2593000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399