کمترین: 
2420000
بیشترین: 
2590000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2590000
زمان: 
4/2 19:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 2 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 2 تیر 1397 , 2590000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 11:00","price":2420000},{"date":"1397/04/02 12:00","price":2440000},{"date":"1397/04/02 12:24","price":2465000},{"date":"1397/04/02 12:30","price":2470000},{"date":"1397/04/02 13:00","price":2480000},{"date":"1397/04/02 13:36","price":2500000},{"date":"1397/04/02 14:18","price":2520000},{"date":"1397/04/02 18:18","price":2540000},{"date":"1397/04/02 18:30","price":2570000},{"date":"1397/04/02 18:36","price":2580000},{"date":"1397/04/02 18:48","price":2585000},{"date":"1397/04/02 19:00","price":2590000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399