کمترین: 
4390
بیشترین: 
4719
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4719
زمان: 
4/2 20:10
قیمت منات آذربایجان امروز 2 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 2 تیر 1397 , 4719 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":4390},{"date":"1397/04/02 11:10","price":4402},{"date":"1397/04/02 11:20","price":4414},{"date":"1397/04/02 11:30","price":4443},{"date":"1397/04/02 11:40","price":4454},{"date":"1397/04/02 11:50","price":4463},{"date":"1397/04/02 12:10","price":4470},{"date":"1397/04/02 12:20","price":4499},{"date":"1397/04/02 12:30","price":4502},{"date":"1397/04/02 12:50","price":4511},{"date":"1397/04/02 13:00","price":4519},{"date":"1397/04/02 13:10","price":4521},{"date":"1397/04/02 19:20","price":4677},{"date":"1397/04/02 19:30","price":4674},{"date":"1397/04/02 19:50","price":4699},{"date":"1397/04/02 20:10","price":4719}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399