کمترین: 
227
بیشترین: 
235
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
235
زمان: 
4/2 13:30
قیمت بات تایلند امروز 2 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 2 تیر 1397 , 235 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":227},{"date":"1397/04/02 11:20","price":229},{"date":"1397/04/02 11:30","price":230},{"date":"1397/04/02 11:40","price":231},{"date":"1397/04/02 12:10","price":232},{"date":"1397/04/02 12:20","price":233},{"date":"1397/04/02 12:50","price":234},{"date":"1397/04/02 13:30","price":235}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399