کمترین: 
1876
بیشترین: 
2017
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2017
زمان: 
4/2 20:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 2 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 2 تیر 1397 , 2017 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":1876},{"date":"1397/04/02 11:10","price":1882},{"date":"1397/04/02 11:20","price":1887},{"date":"1397/04/02 11:30","price":1894},{"date":"1397/04/02 11:40","price":1904},{"date":"1397/04/02 11:50","price":1908},{"date":"1397/04/02 12:10","price":1911},{"date":"1397/04/02 12:20","price":1923},{"date":"1397/04/02 12:30","price":1925},{"date":"1397/04/02 12:50","price":1928},{"date":"1397/04/02 13:00","price":1930},{"date":"1397/04/02 13:30","price":1939},{"date":"1397/04/02 16:10","price":1934},{"date":"1397/04/02 16:30","price":1939},{"date":"1397/04/02 16:40","price":1945},{"date":"1397/04/02 16:50","price":1946},{"date":"1397/04/02 17:10","price":1954},{"date":"1397/04/02 17:20","price":1962},{"date":"1397/04/02 17:30","price":1967},{"date":"1397/04/02 17:40","price":1963},{"date":"1397/04/02 17:50","price":1971},{"date":"1397/04/02 18:00","price":1977},{"date":"1397/04/02 18:10","price":1979},{"date":"1397/04/02 18:20","price":1988},{"date":"1397/04/02 18:30","price":1990},{"date":"1397/04/02 18:50","price":1994},{"date":"1397/04/02 19:10","price":1991},{"date":"1397/04/02 19:20","price":1999},{"date":"1397/04/02 19:30","price":1998},{"date":"1397/04/02 19:50","price":2009},{"date":"1397/04/02 20:10","price":2017}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399