کمترین: 
957
بیشترین: 
1029
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1029
زمان: 
4/2 20:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 2 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 2 تیر 1397 , 1029 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":957},{"date":"1397/04/02 11:20","price":962},{"date":"1397/04/02 11:30","price":966},{"date":"1397/04/02 11:40","price":971},{"date":"1397/04/02 11:50","price":973},{"date":"1397/04/02 12:10","price":974},{"date":"1397/04/02 12:20","price":980},{"date":"1397/04/02 12:30","price":981},{"date":"1397/04/02 12:50","price":983},{"date":"1397/04/02 13:00","price":984},{"date":"1397/04/02 13:10","price":985},{"date":"1397/04/02 13:30","price":989},{"date":"1397/04/02 19:20","price":1019},{"date":"1397/04/02 19:50","price":1024},{"date":"1397/04/02 20:10","price":1029}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399