کمترین: 
5526
بیشترین: 
5941
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5941
زمان: 
4/2 20:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 2 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 2 تیر 1397 , 5941 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":5526},{"date":"1397/04/02 11:10","price":5542},{"date":"1397/04/02 11:20","price":5556},{"date":"1397/04/02 11:30","price":5578},{"date":"1397/04/02 11:40","price":5608},{"date":"1397/04/02 11:50","price":5619},{"date":"1397/04/02 12:10","price":5628},{"date":"1397/04/02 12:20","price":5664},{"date":"1397/04/02 12:30","price":5668},{"date":"1397/04/02 12:50","price":5679},{"date":"1397/04/02 13:00","price":5685},{"date":"1397/04/02 13:10","price":5692},{"date":"1397/04/02 19:20","price":5888},{"date":"1397/04/02 19:30","price":5884},{"date":"1397/04/02 19:50","price":5916},{"date":"1397/04/02 20:10","price":5941}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399