کمترین: 
19434
بیشترین: 
20894
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20894
زمان: 
4/2 20:10
قیمت ریال عمان امروز 2 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 2 تیر 1397 , 20894 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":19434},{"date":"1397/04/02 11:10","price":19488},{"date":"1397/04/02 11:20","price":19540},{"date":"1397/04/02 11:30","price":19615},{"date":"1397/04/02 11:40","price":19721},{"date":"1397/04/02 11:50","price":19760},{"date":"1397/04/02 12:10","price":19791},{"date":"1397/04/02 12:20","price":19918},{"date":"1397/04/02 12:30","price":19933},{"date":"1397/04/02 12:50","price":19970},{"date":"1397/04/02 13:00","price":19993},{"date":"1397/04/02 13:10","price":20016},{"date":"1397/04/02 13:30","price":20107},{"date":"1397/04/02 19:20","price":20707},{"date":"1397/04/02 19:30","price":20692},{"date":"1397/04/02 19:50","price":20803},{"date":"1397/04/02 20:10","price":20894}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399