کمترین: 
848
بیشترین: 
912
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
912
زمان: 
4/2 20:10
قیمت کرون سوئد امروز 2 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 2 تیر 1397 , 912 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":848},{"date":"1397/04/02 11:10","price":850},{"date":"1397/04/02 11:20","price":852},{"date":"1397/04/02 11:30","price":856},{"date":"1397/04/02 11:40","price":860},{"date":"1397/04/02 11:50","price":862},{"date":"1397/04/02 12:10","price":863},{"date":"1397/04/02 12:20","price":869},{"date":"1397/04/02 12:30","price":870},{"date":"1397/04/02 12:50","price":871},{"date":"1397/04/02 13:00","price":872},{"date":"1397/04/02 13:10","price":873},{"date":"1397/04/02 19:20","price":903},{"date":"1397/04/02 19:50","price":908},{"date":"1397/04/02 20:10","price":912}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399