کمترین: 
105
بیشترین: 
113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
113
زمان: 
4/2 19:50
قیمت افغانی امروز 2 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 2 تیر 1397 , 113 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":105},{"date":"1397/04/02 11:10","price":106},{"date":"1397/04/02 11:30","price":107},{"date":"1397/04/02 12:20","price":108},{"date":"1397/04/02 13:30","price":109},{"date":"1397/04/02 17:10","price":110},{"date":"1397/04/02 17:30","price":111},{"date":"1397/04/02 17:40","price":110},{"date":"1397/04/02 17:50","price":111},{"date":"1397/04/02 18:20","price":112},{"date":"1397/04/02 19:50","price":113}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399