کمترین: 
7600
بیشترین: 
8171
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8171
زمان: 
4/2 20:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 تیر 1397 , 8171 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":7600},{"date":"1397/04/02 11:20","price":7641},{"date":"1397/04/02 11:30","price":7670},{"date":"1397/04/02 11:40","price":7712},{"date":"1397/04/02 11:50","price":7727},{"date":"1397/04/02 12:10","price":7739},{"date":"1397/04/02 12:20","price":7789},{"date":"1397/04/02 12:30","price":7795},{"date":"1397/04/02 12:50","price":7809},{"date":"1397/04/02 13:00","price":7818},{"date":"1397/04/02 13:30","price":7853},{"date":"1397/04/02 19:20","price":8098},{"date":"1397/04/02 19:30","price":8092},{"date":"1397/04/02 19:50","price":8135},{"date":"1397/04/02 20:10","price":8171}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399