کمترین: 
5187
بیشترین: 
5577
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5577
زمان: 
4/2 20:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 2 تیر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 2 تیر 1397 , 5577 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":5187},{"date":"1397/04/02 11:10","price":5201},{"date":"1397/04/02 11:20","price":5215},{"date":"1397/04/02 11:30","price":5235},{"date":"1397/04/02 11:40","price":5264},{"date":"1397/04/02 11:50","price":5274},{"date":"1397/04/02 12:10","price":5282},{"date":"1397/04/02 12:20","price":5316},{"date":"1397/04/02 12:30","price":5320},{"date":"1397/04/02 12:50","price":5330},{"date":"1397/04/02 13:00","price":5336},{"date":"1397/04/02 13:10","price":5342},{"date":"1397/04/02 13:30","price":5366},{"date":"1397/04/02 16:00","price":5367},{"date":"1397/04/02 16:10","price":5353},{"date":"1397/04/02 16:30","price":5366},{"date":"1397/04/02 16:40","price":5383},{"date":"1397/04/02 16:50","price":5387},{"date":"1397/04/02 17:10","price":5407},{"date":"1397/04/02 17:20","price":5431},{"date":"1397/04/02 17:30","price":5445},{"date":"1397/04/02 17:40","price":5434},{"date":"1397/04/02 17:50","price":5456},{"date":"1397/04/02 18:00","price":5472},{"date":"1397/04/02 18:10","price":5478},{"date":"1397/04/02 18:20","price":5502},{"date":"1397/04/02 18:30","price":5507},{"date":"1397/04/02 18:50","price":5518},{"date":"1397/04/02 19:10","price":5512},{"date":"1397/04/02 19:20","price":5527},{"date":"1397/04/02 19:30","price":5523},{"date":"1397/04/02 19:50","price":5552},{"date":"1397/04/02 20:10","price":5577}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399