کمترین: 
5590
بیشترین: 
6010
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6010
زمان: 
4/2 20:10
قیمت دلار استرالیا امروز 2 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 2 تیر 1397 , 6010 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":5590},{"date":"1397/04/02 11:20","price":5620},{"date":"1397/04/02 11:30","price":5642},{"date":"1397/04/02 11:40","price":5673},{"date":"1397/04/02 11:50","price":5684},{"date":"1397/04/02 12:10","price":5693},{"date":"1397/04/02 12:20","price":5729},{"date":"1397/04/02 12:30","price":5734},{"date":"1397/04/02 12:50","price":5744},{"date":"1397/04/02 13:00","price":5751},{"date":"1397/04/02 13:10","price":5758},{"date":"1397/04/02 13:30","price":5784},{"date":"1397/04/02 16:10","price":5769},{"date":"1397/04/02 16:30","price":5784},{"date":"1397/04/02 16:40","price":5801},{"date":"1397/04/02 16:50","price":5805},{"date":"1397/04/02 17:10","price":5828},{"date":"1397/04/02 17:20","price":5854},{"date":"1397/04/02 17:30","price":5868},{"date":"1397/04/02 17:40","price":5856},{"date":"1397/04/02 17:50","price":5880},{"date":"1397/04/02 18:00","price":5897},{"date":"1397/04/02 18:10","price":5903},{"date":"1397/04/02 18:20","price":5930},{"date":"1397/04/02 18:30","price":5936},{"date":"1397/04/02 18:50","price":5947},{"date":"1397/04/02 19:10","price":5940},{"date":"1397/04/02 19:20","price":5956},{"date":"1397/04/02 19:30","price":5952},{"date":"1397/04/02 19:50","price":5984},{"date":"1397/04/02 20:10","price":6010}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399