کمترین: 
5662
بیشترین: 
6087
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6087
زمان: 
4/2 20:10
قیمت دلار کانادا امروز 2 تیر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 2 تیر 1397 , 6087 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":5662},{"date":"1397/04/02 11:20","price":5693},{"date":"1397/04/02 11:30","price":5715},{"date":"1397/04/02 11:40","price":5746},{"date":"1397/04/02 11:50","price":5757},{"date":"1397/04/02 12:10","price":5766},{"date":"1397/04/02 12:20","price":5803},{"date":"1397/04/02 12:30","price":5808},{"date":"1397/04/02 12:50","price":5818},{"date":"1397/04/02 13:00","price":5825},{"date":"1397/04/02 13:10","price":5826},{"date":"1397/04/02 13:30","price":5852},{"date":"1397/04/02 19:20","price":6033},{"date":"1397/04/02 19:30","price":6029},{"date":"1397/04/02 19:50","price":6061},{"date":"1397/04/02 20:10","price":6087}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399