کمترین: 
1153
بیشترین: 
1240
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1240
زمان: 
4/2 20:10
قیمت یوان چین امروز 2 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 2 تیر 1397 , 1240 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":1153},{"date":"1397/04/02 11:20","price":1160},{"date":"1397/04/02 11:30","price":1164},{"date":"1397/04/02 11:40","price":1170},{"date":"1397/04/02 11:50","price":1173},{"date":"1397/04/02 12:10","price":1175},{"date":"1397/04/02 12:20","price":1182},{"date":"1397/04/02 12:30","price":1183},{"date":"1397/04/02 12:50","price":1185},{"date":"1397/04/02 13:00","price":1187},{"date":"1397/04/02 13:10","price":1188},{"date":"1397/04/02 13:30","price":1193},{"date":"1397/04/02 19:20","price":1229},{"date":"1397/04/02 19:30","price":1228},{"date":"1397/04/02 19:50","price":1235},{"date":"1397/04/02 20:10","price":1240}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399