کمترین: 
1607
بیشترین: 
1728
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1728
زمان: 
4/2 20:10
قیمت لیر ترکیه امروز 2 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 2 تیر 1397 , 1728 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 10:20","price":1607},{"date":"1397/04/02 11:10","price":1612},{"date":"1397/04/02 11:20","price":1616},{"date":"1397/04/02 11:30","price":1622},{"date":"1397/04/02 11:40","price":1631},{"date":"1397/04/02 11:50","price":1634},{"date":"1397/04/02 12:10","price":1637},{"date":"1397/04/02 12:20","price":1648},{"date":"1397/04/02 12:30","price":1649},{"date":"1397/04/02 12:50","price":1652},{"date":"1397/04/02 13:00","price":1654},{"date":"1397/04/02 13:10","price":1652},{"date":"1397/04/02 13:30","price":1660},{"date":"1397/04/02 19:20","price":1713},{"date":"1397/04/02 19:30","price":1712},{"date":"1397/04/02 19:50","price":1721},{"date":"1397/04/02 20:10","price":1728}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399