کمترین: 
2500.6
بیشترین: 
2500.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2500.6
زمان: 
4/2 09:30
قیمت منات آذربایجان امروز 2 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 2 تیر 1397 , 2500.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":2500.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399