کمترین: 
67.4
بیشترین: 
67.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.4
زمان: 
4/2 09:30
قیمت روبل روسیه امروز 2 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 2 تیر 1397 , 67.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":67.4}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399