کمترین: 
12901.8
بیشترین: 
12901.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12901.8
زمان: 
4/2 09:30
قیمت بات تایلند امروز 2 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 2 تیر 1397 , 12901.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":12901.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399