کمترین: 
1062.1
بیشترین: 
1062.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1062.1
زمان: 
4/2 09:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 2 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 2 تیر 1397 , 1062.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":1062.1}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399