کمترین: 
3129.8
بیشترین: 
3129.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3129.8
زمان: 
4/2 09:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 2 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 2 تیر 1397 , 3129.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":3129.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399