کمترین: 
11306
بیشترین: 
11306
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11306
زمان: 
4/2 09:30
قیمت دینار بحرین امروز 2 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 2 تیر 1397 , 11306 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":11306}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399