کمترین: 
358.8
بیشترین: 
358.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
358.8
زمان: 
4/2 09:30
قیمت دینار عراق امروز 2 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 2 تیر 1397 , 358.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":358.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399