کمترین: 
11055.9
بیشترین: 
11055.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11055.9
زمان: 
4/2 09:30
قیمت ریال عمان امروز 2 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 2 تیر 1397 , 11055.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":11055.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399