کمترین: 
1167.9
بیشترین: 
1167.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1167.9
زمان: 
4/2 09:30
قیمت ریال قطر امروز 2 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 2 تیر 1397 , 1167.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":1167.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399