کمترین: 
1133.6
بیشترین: 
1133.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1133.6
زمان: 
4/2 09:30
قیمت ریال عربستان امروز 2 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 2 تیر 1397 , 1133.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":1133.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399