کمترین: 
14043.1
بیشترین: 
14043.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14043.1
زمان: 
4/2 09:30
قیمت دینار کویت امروز 2 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 2 تیر 1397 , 14043.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":14043.1}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399