کمترین: 
525
بیشترین: 
525
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
525
زمان: 
4/2 09:30
قیمت کرون نروژ امروز 2 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 2 تیر 1397 , 525 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":525}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399