کمترین: 
4301.4
بیشترین: 
4301.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4301.4
زمان: 
4/2 09:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 تیر 1397 , 4301.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":4301.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399