کمترین: 
3866.2
بیشترین: 
3866.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3866.2
زمان: 
4/2 09:30
قیمت ین ژاپن امروز 2 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 2 تیر 1397 , 3866.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":3866.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399