کمترین: 
908.5
بیشترین: 
908.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
908.5
زمان: 
4/2 09:30
قیمت لیر ترکیه امروز 2 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 2 تیر 1397 , 908.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":908.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399