کمترین: 
5638.2
بیشترین: 
5638.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5638.2
زمان: 
4/2 09:30
قیمت پوند امروز 2 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 2 تیر 1397 , 5638.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":5638.2}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399