کمترین: 
4953.7
بیشترین: 
4953.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4953.7
زمان: 
4/2 09:30
قیمت یورو امروز 2 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 2 تیر 1397 , 4953.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":4953.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399