کمترین: 
4251
بیشترین: 
4251
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4251
زمان: 
4/2 09:30
قیمت دلار امروز 2 تیر 1397
قیمت دلاردر تاریخ 2 تیر 1397 , 4251 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":4251}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399