کمترین: 
109116.1
بیشترین: 
109401.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
109401.4
زمان: 
4/2 15:30
قیمت شاخص بورس امروز 2 تیر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 2 تیر 1397 , 109401.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 09:30","price":109200.5},{"date":"1397/04/02 12:10","price":109116.1},{"date":"1397/04/02 12:20","price":109348.8},{"date":"1397/04/02 15:30","price":109401.4}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399