کمترین: 
468.3
بیشترین: 
483.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
479.13
زمان: 
4/2 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 2 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 2 تیر 1397 , 479.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 01:00","price":483.01},{"date":"1397/04/02 03:30","price":468.3},{"date":"1397/04/02 04:00","price":478.81},{"date":"1397/04/02 06:30","price":481.48},{"date":"1397/04/02 09:30","price":480.2},{"date":"1397/04/02 12:30","price":477.81},{"date":"1397/04/02 15:30","price":483.65},{"date":"1397/04/02 16:00","price":483.72},{"date":"1397/04/02 18:30","price":480.07},{"date":"1397/04/02 19:00","price":479.75},{"date":"1397/04/02 21:30","price":477.71},{"date":"1397/04/02 22:00","price":479.13}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399