کمترین: 
1269.49
بیشترین: 
1269.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1269.49
زمان: 
4/2 03:30
قیمت اونس طلا امروز 2 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 2 تیر 1397 , 1269.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 00:30","price":1269.95},{"date":"1397/04/02 03:30","price":1269.49}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399