کمترین: 
5993.9
بیشترین: 
6207.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6111.6
زمان: 
4/2 21:30
قیمت بیت کوین امروز 2 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 2 تیر 1397 , 6111.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 00:30","price":6207.9},{"date":"1397/04/02 01:30","price":6066},{"date":"1397/04/02 03:30","price":5993.9},{"date":"1397/04/02 04:00","price":6069},{"date":"1397/04/02 06:30","price":6116.7},{"date":"1397/04/02 09:30","price":6113.3},{"date":"1397/04/02 12:30","price":6072.6},{"date":"1397/04/02 15:30","price":6116},{"date":"1397/04/02 16:00","price":6110},{"date":"1397/04/02 18:30","price":6092.1},{"date":"1397/04/02 19:30","price":6115.5},{"date":"1397/04/02 21:30","price":6111.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399