کمترین: 
2.942
بیشترین: 
2.947
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.944
زمان: 
4/2 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 2 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 2 تیر 1397 , 2.944 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 00:08","price":2.945},{"date":"1397/04/02 00:32","price":2.947},{"date":"1397/04/02 01:00","price":2.942},{"date":"1397/04/02 01:32","price":2.945},{"date":"1397/04/02 02:00","price":2.944}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399