کمترین: 
2.0703
بیشترین: 
2.0715
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0715
زمان: 
4/2 02:00
قیمت بنزین امروز 2 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 2 تیر 1397 , 2.0715 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 00:08","price":2.0703},{"date":"1397/04/02 00:32","price":2.0705},{"date":"1397/04/02 02:00","price":2.0715}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399