کمترین: 
649.13
بیشترین: 
649.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
649.13
زمان: 
4/2 00:08
قیمت گازوئیل امروز 2 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 2 تیر 1397 , 649.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 00:08","price":649.13}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399