کمترین: 
75.47
بیشترین: 
75.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.81
زمان: 
4/2 02:00
قیمت نفت برنت امروز 2 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 2 تیر 1397 , 75.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 00:08","price":75.47},{"date":"1397/04/02 00:32","price":75.56},{"date":"1397/04/02 01:00","price":75.71},{"date":"1397/04/02 01:32","price":75.68},{"date":"1397/04/02 02:00","price":75.81}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399