کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
4/2 00:00
قیمت dsعنوان امروز 2 تیر 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 2 تیر 1397 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399