کمترین: 
6.2
بیشترین: 
6.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.2
زمان: 
4/1 16:50
قیمت دینار عراق امروز 1 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 1 تیر 1397 , 6.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/01 16:50","price":6.2}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399